“Hoảng sợ” khi biết 5 con đường lây nhiễm bệnh lậu

Lậu là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm, lậu cầu khuẩn lây nhiễm qua nhiều con đường khác nhau. Dưới đây là 5 con đường lây nhiễm bệnh lậu phổ biến mà ai cũng nên biết.

Read more